Uskalla olla sinä – verkkokurssi

Tämän hahmoterapiaan pohjautuvan kurssin tavoitteena on avata tietoisuutta omasta ajattelustasi, tunteistasi sekä tavoistasi olla vuorovaikutuksessa. Lisääntyvä tietoisuus voi toimia tienviittana polulla kohti itseäsi, että voisit yhä enemmän uskaltaa olla ainutkertainen sinä, omine tunteinesi, tarpeinesi ja haaveinesi. Kurssi soveltuu itsenäisesti läpikäytäväksi tai terapiaprosessisi tueksi.

Verkkokurssin hinta on 79€ ja se on saatavillasi 30.6.2023 saakka.

Toisinaan meillä voi olla kohtuuttoman korostunut ajatus siitä, mitä muut minusta ajattelevat ja sitä kautta alamme pienentämään itseämme, emme uskalla ilmaista itseämme tai sanoa jotain, mitä mielessä on ja elämämme tuntuu kapenevan sen myötä. Tämä voi näyttäytyä vaikkapa työelämässä: voimavarasi ovat jo äärimmilleen venytettyjä ja yhä vain otat vastaan uusia työtehtäviä, etkä syystä tai toisesta kykene ilmaisemaan sietokykysi rajaa. 

Kurssin avulla pääset tarkastelemaan, mikä kaikki estää sinua ilmaisemasta itseäsi vapaammin. Hahmoterapian kokonaisvaltainen, kehollinen ja kokemuksellinen ote antaa sinulle uusia näkökulmia itseesi, toimintaasi ja sen haasteisiin. 

Kurssi jakaantuu neljään jaksoon

  • Ensimmäinen jakso on lyhyt johdatus hahmoterapian perusperiaatteisiin – pääset jo tällä jaksolla tutustumaan yhteen hahmoterapian perusharjoitteista; tietoisuuden eri tasoihin 
  • Toisella jaksolla saat ymmärrystä ydintunteista ja pääset syventämään omaa keho- ja tunnetietoisuuttasi 
  • Kolmas jakso käy läpi vuorovaikutuksemme peruselementtejä, kontaktityylejä. Rakennumme vuorovaikutuksessa aina vauvaikäisestä saakka, vuorovaikutus on ratkaisevan tärkeää kehityksellemme. Pysähdymme tarkastelemaan sitä, kuinka tarkoituksenmukaisia kontaktityylejä kannamme mukanamme tänä päivänä. 
  • Viimeisellä eli neljännellä jaksolla käymme läpi vaikutustamme toisiin ja toisten vaikutusta meihin. Eli sitä miten toimimme erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • Bonusjakso tutustuttaa sinut somaattisiin resursseihin, pääset havainnoimaan muun muassa autonomisen hermoston toimintaa, hengitystä, maadoittumista ja kehon pystylinjaa.

Verkkokurssi koostuu alustuksista (kestoltaan n. 13 – 29 min) sekä pohdinta-, piirros- ja kirjoitustehtävistä, joiden avulla voit jäsentää kunkin alustuksen teemaa omakohtaisesti. Halutessasi voit kuunnella alustukset vaikkapa kävelylenkillä tai työmatkallasi ja voit palata materiaaliin uudelleen myöhemmin. Löydät kaikki luentomateriaalit myös pdf-muodossa, joten voit tulostaa materiaalin ja tehtävät itsellesi. Mukana on myös teemoja syventäviä blogitekstejä. Hahmoterapian ytimessä on kontakti, joten verkkokurssi ei luonnollisesti voi korvata terapeuttista vuorovaikutusta. 

Toivomme, että saat tältä kurssilta paljon uusia oivalluksia ja ennen kaikkea uskallusta olla juuri sinä.          

Lämpimästi tervetuloa! Osallistu verkkokurssille tästä.