Sopeutuvuuden monet kasvot -verkkokurssi

Verkkokurssi Sopeutuvuuden monet kasvot – sitkeyden ja sopeutuvuuden terveet rajat on koottu teemoista, pulmista ja toiveista, jotka ovat toistuneet eri taidealojen työyhteisöjen työnohjausten aikana. Kurssin voi käydä läpi itsekseen, työparin, työryhmän tai -yhteisön kanssa.

Verkkokurssin tilaaja on Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijoiden liitto STST ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME. Kurssi linkittyy Kirsi Törmin toteuttamaan STST:n luentosarjaan ”Kohti terveempää työskentely- ja vuorovaikutuskulttuuria taidealoilla” (2020-2021). Verkkokurssi syventää ja osin kertaa luentosarjan teemoja, mutta kurssin voi käydä läpi myös täysin itsenäisenä osiona ilman aiempaa osallistumista. Kurssi voi tarjota välineitä työssä jaksamisen hahmottamiseen myös minkä tahansa alan työntekijälle, jos työ vaatii luovuutta ja intensiivistä otetta. Kurssin hinta on 49€ (sis. alv 24%)

Kurssin aikana tarkastellaan sopeutumista aktiivisena toimintana, mm. ajatusten, tunteiden, kehon aistimusten, omien rajojen tunnistamisen sekä arvotyöskentelyn avulla.


Kurssin kolme osaa ovat:
1) fysiologinen sopeutuminen,
2) keho- ja tunnetietoisuus ja
3) terveemmät rajat ja arvotyöskentely.
Kurssin voi edetä haluamassaan rytmissä, kurssia voi kuunnella esim. kävelylenkillä tai työmatkalla ja käydä myöhemmin alustukseen liittyvät diat ja pohdintatehtävät rauhassa läpi. Kurssimateriaali on käytettävissä kesäkuuhun 2023 saakka. Materiaaleihin voi palata omalla aikataululla ja halutessaan tulostaa itselle. Kurssin toteuttaja on Kirsi Törmi.

Löydät verkkokurssille täältä.

Lämpimästi tervetuloa!