Hahmoterapia

Hahmo- eli gestalt-terapia on humanistinen ja integratiivinen psykoterapian suuntaus, joka painottaa yksilön kokemusta tässä ja nyt –nykyhetkessä. Tätä tutkitaan luovasti ja kokemuksellisesti asiakkaan ja terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa ja asiakkaan omassa elämässä.  Kokonaisvaltainen työskentely keskittyy omien välittömien havaintojen, kehollisten tuntemusten, ajatusten ja tekojen tiedostamiseen. Terapian tavoitteena on tiedostaminen, joka toteutuu autenttisessa, arvostavassa dialogissa ja johtaa kasvuun.

Terapiamuotoa on kehitetty 1940-luvulta lähtien, ja se on saanut vaikutteita useista eri psykologian, psykoterapian ja filosofian suuntauksista. Moderni hahmoterapia huomioi inhimillisen kokemuksen eri puolet: tiedollisen, emotionaalisen ja kehollisen, sekä käytöksen, vuorovaikutuksen ja eksistentialistiset ulottuvuudet. Hahmoterapia tunnetaan myös nimellä gestalt-terapia. Termin taustalla on saksankielen sana gestalt, joka merkitsee hahmoa, muotoa tai kokonaisuutta.

Psykoterapian ohella hahmoterapiaa sovelletaan mm. organisaatioiden kehittämisen (Gestalt in Organisations, GIO), työnohjauksen ja coachingin menetelmänä. Hahmoterapian sovelluksia käytetään myös taiteessa ja luovilla aloilla.

Suomessa toimii sekä hahmopsykoterapeutteja (Kela-tuettua kuntoutuspsykoterapiaa) että hahmoterapeutteja (itsemaksavat asiakkaat) ja suuri osa heistä on kouluttautunut Tanskassa Gestalt Institute of Scandinaviassa. Tällä hetkellä hahmoterapiaa voi opiskella myös Suomessa, Jyväskylän yliopiston ja Gestalt-terapiayhdistys ry:n luotsaamassa psykoterapeuttikoulutuksessa.

Lähde: Suomen Hahmoterapia ry